Team building

Team building

Team building

Hoạt động theo nhóm (Team Building) là khái niệm chỉ những hoạt động tập thể gắn kết các thành viên trong một tập thể. Hoạt động đó được tổ chức dưới dạng lý thuyết hoặc thực hành...

Team building được tổ chức dưới dạng các trò chơi khác nhau và được các doanh nghiệp ứng dụng vào văn hóa doanh nghiệp như một giải pháp quản lý và sử dụng tốt tài nguyên nhân sự của mình bởi “Cách tốt nhất để xây nên sự kết nối mạnh mẽ giữa các thành viên là để họ có cơ hội cùng nhau rời khỏi môi trường văn phòng quen thuộc. Khi gặp gỡ mà không phải mang theo qui tắc hành xử hàng ngày tại công sở, giữa nhân viên sẽ hình thành mối liên kết mạnh mẽ hơn, phát triển sự hiểu biết về điểm mạnh và khả năng của nhau tốt hơn. Các chuyến du lịch động viên nhóm sẽ là công cụ quý giá giúp cải thiện hiệu suất làm việc trong công ty”...

Ngoài ra,hiện nay Team building được tổ chức rộng rãi cả trong dịch vụ du lịch, nó như một sợi dây gắn kết mọi người lại, mở lòng hơn với nhau và đập tan sự ngại ngùng xa lạ...